Plan Orokorra 2023, Aurrerakina

Plan Orokorra 2023: Aurrerakina

Atal honetan sailkatu eta eskura jarriko ditugu Plan Orokorra berrikusteko prozesuan sortzen diren dokumentuak, fasez fase. Beraz, atal hau eguneratzen joango gara sortu ahala.

2. fasea: Aurrerakina (2023ko martxoa)

I. HAPO Astigarraga: Aurrerakina, memoria eta planoak

HAPO Astigarraga Aurrerakina: MEMORIA

Planoen zerrenda

Planoak I

Planoak II

Planoak III-1-8

Planoak III-9

II. Hasierako Agiri Estrategikoa

HAPO Astigarraga Hasierako Agiri Estrategikoa: DOKUMENTUA

HAPO Astigarraga Hasierako Agiri Estrategikoa: KARTOGRAFIA