Plan Orokorra 2022, subalternatibakoa

Plan Orokorra 2022: subalternatibak

Atal honetan sailkatu eta eskura jarriko ditugu Plan Orokorra berrikusteko prozesuan sortzen diren dokumentuak, fasez fase. Beraz, atal hau eguneratzen joango gara sortu ahala.

 

2. fasea: Aurrerakina (2022ko azaroa)

2.1 Sub-alternatibak

Planoak

 
Bideoak