5. fasea behin betiko onarpena

5. fasea: Behin betiko onarpena

Sortutako dokumentazio guztia errepasatu eta modu egokian ikusten denean, HAPO behin betiko onartu eta Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean argitaratzen da.