3. fasea hasierako onarpena

3. fasea: Hasierako onarpena

Prozesuan parte hartzen duten herritarrek eta erakundeek bidalitako iradokizunak eta oharrak aztertzen dira eta udalak hasieran onesten duen HAPOaren lehen dokumentu osoa idazten da. Administrazio publikoei horren berri ematen zaie, jakinaren gainean egon daitezen eta dagozkion txostenak egin ditzaten.