1 fasea diagnostikoa

1. fasea: Informazioa - Diagnostikoa

Indarrean dagoen lege-esparrua, udalerriari, ingurune fisikoari, gizarte eta ekonomia inguruneari, hiri-ondareari eta ingurumen-ondareari eragiten dien plangintza aztertzea. Planaren garapena baldintzatuko duten Astigarragako gai bereziak azpimarratuz.

Azterketa honen ondoren, udalerrian hautematen diren beharrak eta eskariak aztertuko dira.

Garapen-datak:

2021eko urtarriletik irailera

Parte-hartzea:

Aholku batzordearen lan-saioa, diagnostiko tailerra eta informazio karpak: 2021eko urria

Espero den emaitza:

Udalerriaren gaur egungo lehentasun eta kezka nagusiak ezartzen dituen diagnostiko-dokumentua.

Ikus Dokumentuak atala