Plan Orokorra 2023, Avance

Plan General 2023: Avance

Atal honetan sailkatu eta eskura jarriko ditugu Plan Orokorra berrikusteko prozesuan sortzen diren dokumentuak, fasez fase. Beraz, atal hau eguneratzen joango gara sortu ahala.

2ª fase: Avance (marzo de 2023)

I. PGOU Astigarraga: Avance, memoria y planos

PGOU Astigarraga Avance: MEMORIA

Relación de planos

Planos I

Planos II

Planos III-1-8

Planos III-9

II. Dcumento Inicial Estratégico

HAPO Astigarraga Documento Inicial Estratégico: DOCUMENTO

HAPO Astigarraga Documento Inicial Estratégico: CARTOGRAFÍA